o nas

Dowiedz się więcej o Naszej firmie

DOMBRUK

Nasza firma istnieje na rynku od 1990 roku.
Jesteśmy doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa.

Specjalizujemy się w kompleksowym wykonawstwie inwestycji drogowych
Realizujemy prace w dziedzinie budowy ulic, placów, ciągów pieszych i rowerowych, oświetlenia, kanalizacji, teletechniki, wodociągów, gazociągów oraz inżynierii ruchu, począwszy od stworzenia projektu do odbioru końcowego wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

Wszelkie prace prowadzone są pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia i niezbędne doświadczenie zawodowe. 
Używane przez nas materiały posiadają wymagane atesty i certyfikaty jakości.

Posiadamy własny park maszynowy niezbędny do realizacji powierzonych Nam inwestycji.
Uczestniczymy w przetargach i większość inwestycji jest prowadzonych dzięki złożeniu najkorzystniejszej oferty.

Nasz Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku.